parallax background
Wat is
speltherapie?

Een makkelijke en natuurlijke uitingsvorm

Spelen is voor jonge én oudere kinderen een manier om de wereld te ontdekken, om gevoelens te uiten en te verwerken. Wat ze nog niet zo goed onder woorden kunnen of willen brengen, laten ze vaak wel in hun spel zien. In een zandbak of tijdens creatieve opdrachten: kinderen spelen over gebeurtenissen die hen bezighouden. Dit kunnen fijne, maar ook spannende of ingrijpende ervaringen zijn. Het ‘doen alsof’ biedt kinderen veiligheid en maakt spelen een makkelijke en natuurlijke uitingsvorm.
In het spel kan je kind verschillende ervaringen uitspelen en verwerken. De therapeut helpt je kind hierbij door mee te spelen, ondersteuning te bieden en woorden te geven aan het spel en gevoelens. Op deze manier ontstaan er nieuwe inzichten en krijgt het kind langzaam meer grip op zijn omgeving. Natuurlijk zorgen we voor spelvormen en creatieve werkvormen die passen bij het niveau en de interesse van je kind.
Veilig
Natuurlijke uitingsvorm
Ervaringen uitspelen en verwerken
Nieuwe inzichten
Meer grip

Betrokken ouder

Bij de Praktijk voor Speltherapie in Prinsenbeek betrekken we ook jou als ouder of verzorger nadrukkelijk bij de therapie. Eventueel overleggen we met leerkrachten en andere betrokkenen, als je je daar in kunt vinden. Tot slot is er de mogelijkheid tot ouderbegeleiding. Dat kan heel prettig zijn voor het omgaan met de veranderingen die je kind doormaakt.

Naast individuele speltherapie bieden we ook:

Praktijk voor Speltherapie Spelen Helpt
Spelbegeleiding
Lekker spelen: niet alleen leuk, maar ook heel belangrijk. Want het helpt je kind bij zijn of haar sociale, cognitieve, motorische en emotionele ontwikkeling. Heeft jouw kind moeite om tot spel te komen? In onze praktijk ondersteunen we je kind op methodische wijze. Het spel wordt op gang gebracht, spelervaringen en spelmogelijkheden worden uitgebreid en/of samenspel wordt bevorderd. Kortom: we helpen je kind om te leren spelen!
Praktijk voor Speltherapie Spelen Helpt
Ouder-kind therapie
Een fijne, positieve relatie met zijn ouder(s) of verzorger(s). Dat is voor elk kind van enorm belang. Maar soms kan die relatie verstoord raken. Door allerlei redenen: van een nare ervaring die jullie samen hebben meegemaakt tot een kink in het gewone opvoeden. Heb je hulp nodig om de relatie met je kind te herstellen? Daar werken we samen aan in onze spelkamer. Door onder begeleiding samen te werken, samen dingen te maken en samen te spelen vinden jullie elkaar weer.
Praktijk voor Speltherapie Spelen Helpt
Groepstherapie
Praten, spelen, werken: het kan makkelijker zijn met kinderen of jongeren die hetzelfde hebben meegemaakt. Tijdens onze groepstherapie komt een kleine groep deelnemers samen met de therapeut elke week bij elkaar. Vaak zo’n acht tot tien keer. We zetten groepstherapie in rondom thema’s als rouwverwerking, weerbaarheid, seksueel misbruik, ruzie en geweld binnen het gezin.
Praktijk voor Speltherapie Spelen Helpt
KIES-training
KIES staat voor Kinderen in Echtscheiding Situaties. Of een kind nu jong of ouder is: het is ingrijpend als je ouders gaan scheiden. Wij bieden daarom KIES-begeleiding, zowel individueel als in kleine groepjes. Door middel van spel, creatieve werkvormen en gesprek doorlopen kinderen samen met leeftijdsgenoten een speciaal voor hen ontwikkeld programma over het proces van de scheiding. ‘Kies – voor mij’ is individuele begeleiding op maat, waarin kinderen hun vragen, zorgen, wensen en angsten kwijt kunnen.
Praktijk voor Speltherapie Spelen Helpt
Ouderbegeleiding
Heb je behoefte aan extra hulp of advies bij de opvoeding? Als de oudergesprekken tijdens het traject van speltherapie niet toereikend zijn, kunnen we parallel met de speltherapie een meer intensieve vorm van ouderbegeleiding inzetten. We verwijzen ouders graag door naar een professional die aansluit bij jouw of jullie wensen en behoeften.
parallax background
 • Ouders

  "Het is onvoorstelbaar hoe snel het gedrag van onze meid veranderde. En wat ging zij graag naar Marjolein toe. Ze kon ineens verwoorden wat er in haar omging, soms zelfs waarom ze zo boos deed. De buien werden minder en de buien die er waren duurden korter, zij liet zich eerder troosten en kalmeren. Zij heeft geleerd wanneer ze boos wordt, waar ze dat voelt en wat haar helpt om rustig te worden. Wij zijn ontzettend blij dat we deze stap hebben gezet. Wij raden een ieder die niet meer weet hoe ze hun kind moeten helpen, aan om te kijken of speltherapie iets kan doen."

  Ouders
  van een 4-jarige dochter
 • Rachel

  "De geboden veilige omgeving voor het kind, de ouderbegeleiding en gestructureerde aanpak van Nicole maakt veel mogelijk. Uit eigen ervaring heb ik gemerkt dat Nicole in staat is een neerwaartse spiraal van steeds minder presteren op school en het opkroppen van gevoelens te doorbreken. Gaandeweg merkte onze dochter dat het helpt om te praten over dingen die je bezig houden. Ze leerde meer naar haar eigen handelen te kijken. Meer zelfvertrouwen gaf haar ook een boost wat betreft het leren met betere resultaten als gevolg. De therapie heeft echt een positieve ontwikkeling in gang weten te zetten."

  Rachel
  Ouder van een 11-jarige dochter en Orthopedagoog
 • Christine

  "Onze zoon kreeg een jaar lang speltherapie van Nicole en we zijn super goed begeleid. Nicole kreeg onze zoon zover dat hij weer vertrouwen in zichzelf heeft. Dit geeft binnen ons gezin veel rust en het heeft hem heel goed geholpen. Ondanks dat het niet altijd even makkelijk voor hem was, ging hij er met plezier naar toe. Vanuit mijn eigen professie had ik het gevoel dat Nicole wist waar ze het over had. Ze verstaat haar vak en dat gaf ons het vertrouwen dat onze zoon in goede handen was."

  Christine
  Kinderverpleegkundige en moeder van een 8-jarige zoon
 • Joost en Nienke

  "Onze zoon voelde zich vrijwel meteen op zijn gemak bij Nicole. Hij vond de wekelijkse speltherapie echt heel fijn. Met gerichte aandacht leerde hij steeds beter om bepaalde emoties te herkennen en daarmee om te gaan. Onze zoon was verlegen en zijn zelfvertrouwen mocht nog groeien. Hij heeft echt een verandering ondergaan. Zijn zelfvertrouwen is erg gegroeid en hij is een veel opener mannetje geworden. We zijn erg blij met de ondersteuning die Nicole daarbij heeft gegeven: we hadden geen andere keuze willen maken!"

  Joost en Nienke
  Ouders van Giel (6 jaar)
 • Corné en Miranda

  "Wij zijn zeer te spreken over het verloop van de speltherapie. De samenwerking tussen ons en de speltherapeute hebben we als erg prettig ervaren. Onze zoon heeft spelenderwijs geleerd om met zijn boosheid om te gaan. Hierdoor is zijn gedrag op school en thuis op een positieve manier veranderd. De speltherapie bleek voor hem beter te werken dan de meer theoretische behandelwijzen."

  Corné en Miranda
  Ouders van Martijn (11 jaar)